Aktualności

Konkurs w ramach działania 1.2 RPO WSL
Informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL  2014-2020, Osi Priorytetowej I „Nowoczesna
2016-07-05 23:20:00
Konkurs 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.4 POIR. Wnioski można składać od 18 lipca 2016r. do 20 stycznia 2017r. Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wnioskó
2016-06-15 12:32:00
Konkursy NFOŚiGW w ramach POIiŚ ogłoszone
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegó
2016-06-01 13:22:00
Konkurs X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjno
2016-05-17 13:03:00
Konkurs XI.3 Kształcenie zawodowe
Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI E
2016-05-17 12:39:00