O NAS

Referencje i rekomendacje

Aligis - O NAS - Referencje i rekomendacje
< POWRÓT DO LISTY

 

GMINA KRUSZYNA


GMINA KRUSZYNA

Współpraca w zakresie:
- zarządzenia projektem pn. „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów z zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju