O NAS

Referencje i rekomendacje

Aligis - O NAS - Referencje i rekomendacje
< POWRÓT DO LISTY

 

Gmina Kobiele Wielkie


Gmina Kobiele Wielkie

Współpraca w zakresie:

- opracowania dokumentacji aplikacyjnej w tym analiza efektywności kosztowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” dla Gminy Kobiele Wielkie.

Załączamy link z listą informującą o kolejności przysługiwania pomocy, gdzie Gmina Kobiele Wielkie znalazła się na 25 miejscu.

http://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/lista-operacji-informuj%C4%85ca-o-kolejno%C5%9Bci-przys%C5%82ugiwania-pomocy-dla-operacji-typu-%E2%80%9Egospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa%E2%80%9D-obj%C4%99tych-prow-2014-2020


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju