O NAS

Referencje i rekomendacje

Aligis - O NAS - Referencje i rekomendacje
GMINA SZCZERCÓW

GMINA SZCZERCÓW

Współpraca w zakresie: - zarządzania projektem pn. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

WIĘCEJ

GMINA KRUSZYNA

GMINA KRUSZYNA

Współpraca w zakresie: - zarządzenia projektem pn. „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów z zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” w ramach Regionalnego...

WIĘCEJ

GMINA GOMUNICE

GMINA GOMUNICE

Współpraca w zakresie: zarządzania projektem w ramach działania 10.1 RPO WŁ Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Tutuł projektu: AKTYWNA...

WIĘCEJ

GMINA JASŁO

GMINA JASŁO

Współpraca w zakresie: - przygotowania KONCEPCJI PROJEKTU w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 dla Gminy Jasło. Koncepcja projektu...

WIĘCEJ

SKB DRIVE TECH S.A.

SKB DRIVE TECH S.A.

Współpraca w zakresie: - opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych-...

WIĘCEJ

GMINA DOBRYSZYCE

GMINA DOBRYSZYCE

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE: - opracowania dokumentacji aplikacyjnej w dla projektu pn. „AKADEMIA SMYKA” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego...

WIĘCEJ

GMINA GIDLE

GMINA GIDLE

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE: - opracowania analizy efektywności kosztowej zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Stanisławice w Gminie...

WIĘCEJ

GMINA DOBRYSZYCE

GMINA DOBRYSZYCE

Doradztwo w zakresie: - realizacji oraz rozliczenia projektu pn. „Świetlica wiejska w Rożnych atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem integracji lokalnej społeczności”...

WIĘCEJ

1 2 3 4 >

Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju