Projekty

< POWRÓT DO LISTY

 

14.12.2020

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w RadomskuW dniu 14.12.2020r. na Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe na dostarczenie usługi szkoleniowej dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku w zakresie:

  • Część 1 - Szkolenia CISCO w wymiarze w wymiarze 480 godzin dla 104 uczniów (60 godzin x 8 grup po 13 osób w grupie)
  • Część 2 - Szkolenia Bezpieczeństwo w sieci w wymiarze 30 godzin dla 12 uczniów (1 grupa x 12 osób) oraz egzamin zewnętrzny dla 12 uczniów
  • Część 3 - Szkolenia SEP w wymiarze 160 godzin dla 52 uczniów (40 godzin x 4 grupy po 13 osób w grupie) oraz egzamin zewnętrzny dla 52 uczniów
  • Część 4 - Szkolenia Photoshop online w wymiarze 12 godzin dla 20 uczniów (2 grupy x 10 osób x 6 godzin/osobę).

Link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21345


Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr 1/AL/2020 z dnia 14.12.2020r, za najkorzystniejszą ofertę w:
Części I - Szkolenia CISCO w wymiarze w wymiarze 480 godzin dla 104 uczniów uznana została oferta firmy: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej.
Części II - Szkolenia Bezpieczeństwo w sieci w wymiarze 30 godzin dla 12 uczniów uznana została oferta firmy: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej.
Części III - Szkolenia SEP w wymiarze 160 godzin dla 52 uczniów uznana została oferta firmy: Firma Szkoleniowo- Usługowo-Handlowa „TOMAS”
Części IV - Szkolenia Photoshop online w wymiarze 6 godzin dla 20 uczniów uznana została oferta firmy: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej.

Duża czcionka

 


Nasze projekty:

Bony Rozwojowe w ramach projektu Strefa RozwoYou 2021

Aligis po raz kolejny pozyskała dofinansowanie do usług rozwojowych dla pracowników Firmy z wykorzystaniem BONÓW ROZWOJOWYCH.

Dofinansowanie zostało nam udzielone w ramach projektu pn. "Strefa RozwoYou" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na szkolenia podnoszące kwalifikacje i/lub pozwalające nabyć nowe umiejętności i kompetencje pracowników Aligis.


SUBWENCJA FINANSOWA PFR

Informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.