Projekty

09.08.2021

BONY ROZWOJOWE NA SZKOLENIA DLA ALIGIS 2021

Po raz kolejny korzystamy z Bonów Rozwojowych na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników firmy.
więcej »
30.03.2021

Zapytanie ofertowe - szkolenia dla nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że w Bazie Konkurencyjności umieściliśmy odpowiedź na zadane przez potencjalnego dostawcę usług szkoleniowych pytanie.
więcej »
29.12.2020

Wybór najkorzystaniejszych ofert do IV cz. zapytania 1/AL/2020

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr 1/AL/2020 z dnia 14.12.2020r, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych ofert dot. szkoleń dla uczniów (IV części zamówienia)
więcej »
14.12.2020

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe na dostarczenie usługi szkoleniowej dla uczniów ZSE-E w Radomsku w zakresie: CISCO, IT Security, SEP i Photoshop
więcej »
01.10.2020

Rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego SZANSA NA SUKCES

Rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego „SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.”
więcej »
02.12.2019

Bony Rozwojowe w ramach Strefy RozwoYou

Już po raz trzeci korzystamy z Bonów Rozwojowych na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników firmy.
więcej »

 


Nasze projekty:

Bony Rozwojowe w ramach projektu Strefa RozwoYou 2021

Aligis po raz kolejny pozyskała dofinansowanie do usług rozwojowych dla pracowników Firmy z wykorzystaniem BONÓW ROZWOJOWYCH.

Dofinansowanie zostało nam udzielone w ramach projektu pn. "Strefa RozwoYou" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na szkolenia podnoszące kwalifikacje i/lub pozwalające nabyć nowe umiejętności i kompetencje pracowników Aligis.


SUBWENCJA FINANSOWA PFR

Informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.