Nasze marki

Poznaj nas

Aligis - Nasze marki - Poznaj nas

 

ALIGIS DOTACJE

Aligis z powodzeniem świadczy usługi w zakresie zarządzania projektami oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć badawczych, inwestycyjnych i szkoleniowych, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczania projektów w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

 

Zakres usług:

Dotacje 
na szkolenia

Dotacje na inwestycje
podmiotów publicznych

Dotacje na inwestycje
przedsiębiostw

Dotacje
na badania i rozwój

Kredyty
i pożyczki ze środków
Unii Europejskiej 

 

Jakość oferowanych usług potwierdzona została m.in.: certyfikacją PRINCE2 FOUNDATION i PRINCE2 PRACTITIONER w zakresie realizacji ogólnie pojętych projektów.

www.aligis.pl

 


MEDIACJE

 

 

Aligis w ramach prowadzonej działalności świadczy również usługi mediacyjne zarówno sądowe, jak i umowne. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediator – Justyna Moniak
Kom. 697 129 977
j.moniak@aligis.pl

  1. Stały Mediator Sądu Okręgowego w Częstochowie
  2. Stały Mediator Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Zakres usług (specjalizacje):

Sprawy gospodarcze
(w tym dotacje unijne,
projekty infrastrukturalne,
badawczo-rozwojowe,
własność intelektualna oraz
ogólnie pojęte prowadzenie
działalności gospodarczej)

Sprawy cywilne
(w tym o zapłatę,
ochrona dóbr osobistych)

Sprawy
rodzinne

Sprawy
pracownicze

Sprawy
administracyjne
i samorządowe

 

Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.


 

ALIGIS PRODUKTY-METALOWE

 

 

Aligis produkty-metalowe zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości produktów przede wszystkim metalowych i usług z nimi związanych dla takich branż jak służba więzienna, wojsko, przemysł, w tym transport oraz dla klientów prywatnych.

 

Kluczowe grupy produktów to:

Drut ostrzowy, siatka
ostrzowa i akcesoria
oraz montaż ogrodzeń
agresywnych

Blendy i siatki
okienne
oraz montaż

Druty
i wyroby z drutu

Systemy
ogrodzeniowe
oraz ich montaż

Konstrukcje
stalowe i usługi
budowlane

Współpracujemy tylko z zaufanymi, rzetelnymi i solidnymi partnerami, mogącymi zapewnić Klientowi produkty wysokiej jakości.

Współpraca z przedsiębiorstwem INTERMET FENCE Sp. z o.o. zaowocowała dynamicznym rozwojem sprzedaży wyrobów w branży zabezpieczeń techniczno-ochronnych obiektów i infrastruktury. Nawiązaliśmy również współpracę  ze spółką PARTNER SYSTEMS, która od wielu lat z powodzeniem zajmuje się produkcją i dostawą m.in. urządzeń filtracyjnych, zbiorników wody, paliw oraz  kontenerów na rzecz Wojska Polskiego oraz przemysłu. Stałe doskonalenie naszej współpracy przyczynia się do powstania produktów na najwyższym poziomie i poszerzania grona zadowolonych klientów.

www.produkty-metalowe.pl

www.siatkaostrzowa.pl

 

 


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju