O NAS

Kilka słów o firmie

Aligis - O NAS - Kilka słów o firmie

ALIGIS DOTACJE

Aligis (prawo ochronne o numerze 306518 udzielone przez Urząd patentowy RP na znak towarowy) działa na rynku od 2012r. Jednakże na sukcesy z pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł dofinansowania niewątpliwy wpływ ma zdobywane od kilkunastu lat doświadczenie m.in. aplikując i realizując projekty dla polskich firm i instytucji oraz międzynarodowych korporacji (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów operacyjnych, Inicjatywy Technologicznej/ IniTech – programów ministerialnych).

Od początku swej działalności Aligis wspiera podmioty publiczne i firmy w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej: opracowuje dokumentację aplikacyjną, zarządza projektami oraz z powodzeniem je rozlicza. 

 

Doświadczenie w pozyskiwaniu
dotacji na szkolenia, działalność
badawczo-rozwojową
i  inwestycje oraz w zarządzaniu

Wysokie kompetencje,
sumienność i zaangażowanie.
Kreatywność i indywidualne
podejście do klienta

Profesjonalizm i jakość
naszych działań potwierdzone
uznaniem klientów

 

 


 

Dodatkowymi atutem jest realizacja przedsięwzięć zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką PRINCE2.
Potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatów PRINCE2 FOUNDATION oraz PRINCE2 PRACTITIONER.

 

 


MISJA ALIGIS

Wsparcie działań rozwojowych przedsiębiorców i podmiotów publicznych poprzez kreatywne podejście do planowania przedsięwzięć oraz skuteczną ich realizację.

 

WARTOŚCI ALIGIS

 

                                                     PROFESJONALIZM
  • Kluczem do sukcesu Aligis jest profesjonalne podejście do doradztwa. Cenimy kompetencje, wiedzę, rzeczowe i zadaniowe podejście do powierzonych projektów.
             INDYWIDUALIZM
  • Projekty różnią się od siebie, nie są powtarzalne czy standardowe. Dlatego też wymagają indywidualnego podejścia. Klienci, mający różne potrzeby i oczekiwania, również wymagają wyjątkowego traktowania. 
  JAKOŚĆ
  • W pracy z klientem istotne jest nie tylko właściwe podejście, ale również jakość oferowanej usługi/produktu. Wyznajemy zasadę, że zadanie jest wykonane dobrze albo nie jest wykonane wcale.
  ZAANGAŻOWANIE
  • W każde zadanie angażujemy się całkowicie. Dzięki temu osiągamy oczekiwany efekt w postaci satysfakcji Klienta.
  KREATYWNOŚĆ
  • Różnorodność projektów wymaga kreatywnego podejścia, które pozwala właściwie zaprojektować przedsięwzięcie i przewidzieć możliwe ryzyka.
  EMPATIA
  • Wyznajemy zasadę „myśl jak klient”. Poznanie sposobu myślenia Klienta jest kluczem do przedstawienia mu dopasowanej oferty i współpracy opierającej się na zaufaniu i zrozumieniu.

 


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju