Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

07.05.2019

Realizacja projektu pn. "Z małej szkoły w wielki świat"Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy współpracę z Gminą Lgota Wielka w zakresie zarządzania projektem pn. "Z małej szkoły w wielki świat" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji w Szkole Podstawowej w Brudzicach, Szkole Podstawowej w Lgocie Wielkiej oraz Szkole Podstawowej w Woli Blakowej. Wsparciem w ramach projektu objętych jest 130 osób.


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju