Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

27.07.2022

PROJEKT "SZANSA NA SUKCES" ZAKOŃCZONYUprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2022r. zakończyliśmy realizację projektu „SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.”

Projekt o numerze RPLD 11.03.01-10-0061/19 był realizowany w Partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku (Lider Projektu). Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmował m.in.:

  • staże zawodowe uczniów ZSE-E w Radomsku w zakładach pracy i doradztwo zawodowe;

  • specjalistyczne kursy zawodowe oraz zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla 188 uczniów;

  • kursy specjalistyczne dla 38 nauczycieli;

  • doposażenie trzech pracowni przedmiotowych w niezbędny do realizacji zajęć sprzęt.

Główne założenia projektu oraz wskaźniki zostały w pełni osiągnięte. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju