Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

23.03.2021

Gospodarka wodno-ściekowa w Gmine Kobiele WielkieZ przyjemnością informujemy, że Gmina Kobiele Wielkie podpisała umowę o dofinansowanie na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Przedsięwzięcie pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej" zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Gratulujemy.


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju