Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
09.11.2017

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu.
więcej »
06.07.2017

DOFINANSOWANIE DLA 3 GMIN, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

GMINA GIDLE, GMINA KOBIELE WIELKIE oraz GMINA MASŁOWICE znalazły się na liście Gmin zakwalifikowanych do dofinansowania operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
więcej »
08.06.2017

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Prioryte
więcej »
29.05.2017

Uroczyste otwarcie Dziennego Punktu Opieki nad dziećmi w Gomunicach

W piątek, 26 maja, w Gomunicach z udziałem marszałka woj. łódzkiego została uroczyście otwarta "Akademia Smyka", czyli dzienny punkt opieki nad dziećmi do lat 3.
więcej »
24.04.2017

Projekt Gminy Dobryszyce wśród projektów wybranych do dofinansowania

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach  w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1
więcej »
10.04.2017

Radosnej Wielkanocy !

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń !
więcej »
04.04.2017

Projekt Gminy Gomunice wśród projektów wybranych do dofinansowania

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z działania VII.3
więcej »
24.03.2017

Projekt Gminy Gomunice pozytywnie oceniony pod względem formalnym

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosków projekt Gminy Gomunice zakwalifikowany został do dalszej oceny projektów
więcej »
21.03.2017

Projekt SKB Drive Tech wybrany do dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że projekt opracowany dla SKB Drive Tech w ramach działania POIR 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych GO TO BRAND, dotyczący udziału w Targach Hannover Messe 2017r. został wybrany do dofinansowania
więcej »
19.03.2017

KONCEPCJA PROJEKTU W RAMACH PL-BY-UA POZYTYWNIE OCENIONA

Z przyjemnością informujemy, iż KONCEPCJA PROJEKTU opracowana przez nas wspólnie z Gminą Jasło do Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 została POZYTYWNIE oceniona przez Komisję Oceny Projektów
więcej »
17.03.2017

NABÓR WNIOSKÓW- Działania 1.2 Sektorowe programy B+R

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasilo konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.
więcej »
07.03.2017

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej- Nabór wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
więcej »
01.03.2017

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne- Nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
więcej »
09.01.2017

Poddziałanie X.1 RPO WŁ- Nabór wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X
więcej »
21.12.2016

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim naszym Klientom i Partnerom życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
więcej »
< 1 2 3 4 5 6 7 >


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju