Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
25.06.2024

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych

Jesteśmy obecni w Bazie Usług Rozwojowych.
więcej »
26.01.2023

PERSPEKTYWA 2021-2027

Informujemy, iż 23 lutego 2023 r. został ogłoszony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na okres od 23 lutego 2023 r. do 23 lutego 2024 r.
więcej »
27.07.2022

PROJEKT "SZANSA NA SUKCES" ZAKOŃCZONY

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2022r. zakończyliśmy realizację projektu „SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.”
więcej »
30.03.2021

Zapytanie ofertowe - szkolenia dla nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że w Bazie Konkurencyjności umieściliśmy odpowiedź na zadane przez potencjalnego dostawcę usług szkoleniowych pytanie.
więcej »
25.03.2021

Zapytanie ofertowe - szkolenia dla nauczycieli

W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe na dostarczenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, będących uczestnikami projektu SZANSA NA SUKCES....
więcej »
23.03.2021

Gospodarka wodno-ściekowa w Gmine Kobiele Wielkie

Gmina Kobiele Wielkie podpisała umowę o dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej"
więcej »
11.03.2021

Projekt Gminy Przedbórz skutecznie zrealizowany

Uprzejmie informujemy, że projekt pn. „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz” realizowany przez Gminę Przedbórz został zakończony i przeszedł pozytywnie weryfikację instytucji kontrolującej tj. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
więcej »
29.12.2020

Wybór najkorzystniejszych ofert do czterech cz. zapytania 1/AL/2020

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr 1/AL/2020 z dnia 14.12.2020r, wybraliśmy najkorzystniejsze oferty do czterech cz. zapytania.
więcej »
01.10.2020

PROJEKT "SZANSA NA SUKCES" ROZPOCZĘTY

Projekt „SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.” realizowany w Partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku (Lider Projektu) rozpoczęty.
więcej »
02.12.2019

Strefa RozwoYOU 2

Podpisaliśmy po raz kolejny umowę wsparcia z ŁSSE na studia i szkolenia dla pracowników w ramach tzw. Bonów Rozwojowych.
więcej »
22.11.2019

ŻŁOBEK ŚW. ANNY W ŁODZI - dotacja dla naszego klienta

Z przyjemnością informujemy, że nasz klient - Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny utworzy nowoczesny żłobek w Łodzi dla 50 maluchów, dzięki pozyskanemu przez nas dofinansowaniu w ramach RPO WŁ działanie X.1
więcej »
16.10.2019

Nowy żłobek w Gorzkowicach dzięki dotacji

Gmina Gorzkowice - nasz klient - pozyskała środki na utworzenie żłobka KRAINA MALUCHA w ramach RPO WŁ działanie X.1
więcej »
15.10.2019

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie w ramach DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z przyjemnością informujemy, że nasz kolejny klient - ERGO DESIGN Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE 2.3.5: Design dla przedsiębiorców.
więcej »
14.10.2019

Pozyskaliśmy dofinansowanie DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z przyjemnością informujemy, że nasz klient - firma VUBO uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - 2.3.5: Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus.
więcej »
17.09.2019

Pozyskana dotacja na budowę drogi w Gminie Masłowice

Z przyjemnością informujemy, że nasz klient - Gmina Masłowice – otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych
więcej »
1 2 >


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju