Referencje i rekomendacje

GMINA GIDLEdotacje unijne referencje firmy GMINA GIDLE

Współpraca w zakresie:

- opracowania analizy efektywności kosztowej zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Stanisławice w Gminie Gidle".


GMINA DOBRYSZYCEdotacje unijne referencje firmy GMINA DOBRYSZYCE

Współpraca w zakresie:

- opracowania dokumentacji aplikacyjnej w dla projektu pn. „AKADEMIA SMYKA” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poddziałanie XI.I.I Edukacja przedszkolna dla Gminy Dobryszyce.


SKB DRIVE TECH S.A.dotacje unijne referencje firmy SKB DRIVE TECH S.A.

Współpraca w zakresie:

- opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand - PRZYZNANIE DOTACJI.


GMINA JASŁOdotacje unijne referencje firmy GMINA JASŁO

 Współpraca w zakresie:

- przygotowania KONCEPCJI PROJEKTU w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 dla Gminy Jasło.

Koncepcja projektu została pozytywnie oceniona.

Tym samym Gmina Jasło została zaproszona do drugiego etapu konkursu. 


GMINA DOBRYSZYCEdotacje unijne referencje firmy GMINA DOBRYSZYCE

Doradztwo w zakresie:

- realizacji oraz rozliczenia projektu pn. „Świetlica wiejska w Rożnych atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem integracji lokalnej społeczności” dla Gminy Dobryszyce - PRZYZANIE DOTACJI.


INVENTECdotacje unijne referencje firmy INVENTEC

Współpraca w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej pozyskania środków finansowych z ZUS.  

 

 


GMINA MASŁOWICEdotacje unijne referencje firmy GMINA MASŁOWICE

Współpraca w zakresie:

-opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla Gminy Masłowice.


GMINA KOBIELE WIELKIEdotacje unijne referencje firmy GMINA KOBIELE WIELKIE

Współpraca w zakresie:

- opracowania dokumentacji aplikacyjnej w tym analiza efektywności kosztowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” dla Gminy Kobiele Wielkie.

 

Załączamy link z listą informującą o kolejności przysługiwania pomocy, gdzie Gmina Kobiele Wielkie znalazła się na 25 miejscu.

http://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/lista-operacji-informuj%C4%85ca-o-kolejno%C5%9Bci-przys%C5%82ugiwania-pomocy-dla-operacji-typu-%E2%80%9Egospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa%E2%80%9D-obj%C4%99tych-prow-2014-2020


GMINA GOMUNICEdotacje unijne referencje firmy GMINA GOMUNICE

Współpraca w zakresie:

- opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VII.3 „Infrastruktura opieki społecznej” Typ projektu: „Projekty z zakresu mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego” dla Gminy Gomunice.

 


GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKAdotacje unijne referencje firmy GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

 Współpraca w zakresie:

-opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów „SZKOŁA INSPIRACJI” oraz „AKADEMIA GIMNAZJALISTY” – PRZYZANIE DOTACJI.

- zarządzania projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego działanie 11.1.2 "Kształcenie ogólne" dla Gminy Wola Krzysztoporska.


GMINA DOBRYSZYCEdotacje unijne referencje firmy GMINA DOBRYSZYCE

Współpraca w zakresie:

-opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów „ROZWIJAMY SKRZYDŁA” oraz „GIMNAZJUM MARZEŃ- SZKOŁA XXI WIEKU” – OTRZYMANIE DOTACJI.

- zarządzania projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego działanie 11.1.2 "Kształcenie ogólne" dla Gminy Dobryszyce.


TARTAK ZUZOWY s.c.dotacje unijne referencje firmy TARTAK ZUZOWY s.c.

Współpraca w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej pozyskania środków finansowych z ZUS.  

 


Sławomir Zabawiński WOODLEGS COMPANYdotacje unijne referencje firmy Sławomir Zabawiński WOODLEGS COMPANY

Współpraca w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej pozyskania środków finansowych z ZUS.


TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.dotacje unijne referencje firmy TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.

Współpraca w zakresie aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".


SELIGA MICROSCOPES SP. Z O.O.dotacje unijne referencje firmy SELIGA MICROSCOPES SP. Z O.O.

Współpraca w zakresie zarządzania projektem, na realizację którego pozyskane zostały środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".


MEBLARTdotacje unijne referencje firmy MEBLART

Współpraca w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej pozyskania środków finansowych z ZUS.


GAMA METAL SP. Z O.O.dotacje unijne referencje firmy GAMA METAL SP. Z O.O.

Współpraca w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej pozyskania środków finansowych z ZUS.


MORYN COMPANY SP. Z O.O.dotacje unijne referencje firmy MORYN COMPANY SP. Z O.O.

Współpraca w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej pozyskania środków finansowych z ZUS.


GMINA GOMUNICEdotacje unijne referencje firmy GMINA GOMUNICE

Współpraca przy aplikowaniu o środki unijne w ramach działania 10.1 RPO WŁ Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Tutuł projektu: AKTYWNA MAMA - SZCZĘŚLIWE DZIECKO.


GMINA DOBRYSZYCEdotacje unijne referencje firmy GMINA DOBRYSZYCE

Współpraca przy aplikowaniu o środki unijne w ramach działania 11.1.1 RPO WŁ Edukacja przedszkolna.

Tutuł projektu: AKADEMIA SMYKA.


GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKAdotacje unijne referencje firmy GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

Opracowanie Diagnozy potrzeb szkoleniowych dla wybranych szkół w Gminie.

Diagnozy dla:
Szkoła Podstawowa w Bogdanowie
Szkoła Podstawowa w Parzniewicach
Gminazjum przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej


GMINY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGOdotacje unijne referencje firmy GMINY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

Współpraca w zakresie aplikowania o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego działanie 11.1.2 "Kształcenie ogólne".

Projekty dla Gmin:
Gmina Dobryszyce
Gmina Gidle
Gmina Gomunice
Gmina Lgota Wielka


POWIAT RADOMSZCZAŃSKIdotacje unijne referencje firmy POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

Współpraca w zakresie aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ddziałanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne".

Projekt partnerski:

Powiat Radomszczański - Lider
Gmina Dobryszyce - Partner
Gmina Gidle - Partner
Gmina Gomunice - Partner
Gmina Żytno - Partner


PROFIEUROPE Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy PROFIEUROPE Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".


MasterProfi Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy MasterProfi Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".


Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o.o.

Współpraca partnerska w zakresie aplikowania o środki unijne oraz zarządzania projektami miękkimi.


INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o.

Współpraca partnerska w zakresie aplikowania o środki unijne.


XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Zakres usług:

  • Dokonanie analizy przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania dotacji na inwestycje;
  • Świadczenie usług doradczych w zakresie projektowania inwestycji oraz zarządzania projektem.

THE EUROPEAN VAN COMPANY Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy THE EUROPEAN VAN COMPANY Sp. z o.o.

Zakres usług:

  • Dokonanie analizy przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania dotacji na inwestycje;
  • Świadczenie usług doradczych w zakresie projektowania inwestycji oraz zarządzania projektem.

MET-PRIM Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy MET-PRIM Sp. z o.o.

Opracowanie Biznes Planu inwestycji planowanej do zlokalizowania na terenie ŁSSE

"Dzięki rzetelnemu researchingowi, profesjonalnemu opracowaniu materiałów współpraca przebiegła efektywnie i terminowo. Przygotowany Biznes Plan odpowiada oczekiwaniom MET-PRIM Sp. z o.o. oraz Strefy. Na podkreślenie zasługują profesjonalizm oraz zaangażowanie ALIGIS".  

Adam Świerczyński - Prezes Zarządu 

Opracowanie zawartości merytorycznej serwisu www.met-prim.pl

"Mając na uwadze umiejętności i wysoki standard obsługi klientów oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań w pełni polecamy ALIGIS jako godnego zaufania partnera".  

Adam Świerczyński - Prezes Zarządu


zobacz List referencyjny
NEO-ESTETICdotacje unijne referencje firmy NEO-ESTETIC

„Zaangażowanie oraz profesjonalizm Aligis zaowocowały pomyślną i owocną współpracą. Z pełnym przekonaniem mogę polecić Aligis jako wiarygodnego partnera."
Małgorzata Kruś-Antkowska - właściciel


VENTIdotacje unijne referencje firmy VENTI

"Mając na uwadze umiejętności oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonycz zadań w pełni polecamy ALIGIS jako godnego zaufania partnera".

Ewa Leszczyńska - Project Manager


ENKOMP INFORMATYKAdotacje unijne referencje firmy ENKOMP INFORMATYKA

"Współpraca z ALIGIS przebiegała pomyślnie. Zaangażowanie i kompetencje Pani Justyny Moniak ułatwiły pracę nad wspólnie prowadzonymi działaniami w zakresie organizacji i budowy aplikacji do świadczenia usług drogą elektroniczną. Zdecydowanie polecamy firmę ALIGIS".

Łukasz Więcek - właściciel


STOMATOLOGIA KARKOSZKAdotacje unijne referencje firmy STOMATOLOGIA KARKOSZKA

„Wysokie kompetencje, zaangażowanie oraz profesjonalizm Aligis zaowocowały trwałą i pomyślna współpracą. Jakość przekazywanych materiałów świadczy o najwyższej staranności wykonywania powierzonych zadań."
Maria Karkoszka - właściciel


zobacz List referencyjny
MASTER OF STONE s.c.dotacje unijne referencje firmy MASTER OF STONE s.c.

„Master of Stone rekomenduje Aligis jako kompetentnego i profesjonalnego partnera współpracy, świadczącego usługi na najwyższym poziomie”.
Artur Koćwin – właściciel


MET-PRIM Sp. z o.o.dotacje unijne referencje firmy MET-PRIM Sp. z o.o.

„Usługi świadczone przez Aligis. cechuje najwyższa jakość wykonania. Precyzyjnie przygotowana dokumentacja, doskonała organizacja działania sprawiają, iż proces współpracy przebiega na najwyższym poziomie”.
Adam Świerczyński Prezes Zarządu


zobacz List referencyjny
AZTEC INTERNATIONAL S.A.dotacje unijne referencje firmy AZTEC INTERNATIONAL S.A.

„Mając na uwadze doskonałe przygotowanie merytoryczne, wysoki standard obsługi klientów oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, w pełni polecamy firmę Aligis jako godnego zaufania partnera.”
Rafał Cędrowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


zobacz List referencyjny