powrót

DOFINANSOWANIE DLA 3 GMIN, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

2017-07-06 09:52:00

GMINA GIDLE, GMINA KOBIELE WIELKIE oraz GMINA MASŁOWICE znalazły się na liście Gmin zakwalifikowanych do dofinansowania operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej załączamy pełną listę Gmin zakwalifikowanych do dofinansowania

pdf file Lista.pdf