Misja i wartości firmy

Misja

Wsparcie działań rozwojowych przedsiębiorców i podmiotów publicznych poprzez kreatywne podejście do planowania przedsięwzięć oraz skuteczną ich realizację.

Wartości

Profesjonalizm - Kluczem do sukcesu Aligis jest profesjonalne podejście do doradztwa. Cenimy kompetencje, wiedzę, rzeczowe i zadaniowe podejście do powierzonych projektów.
Indywidualizm – Projekty różnią się od siebie, nie są powtarzalne czy standardowe. Dlatego też wymagają indywidualnego podejścia. Klienci, mający różne potrzeby i oczekiwania, również wymagają wyjątkowego traktowania.
Jakość – W pracy z klientem istotne jest nie tylko właściwe podejście, ale również jakość oferowanej usługi/produktu. Wyznajemy zasadę, że zadanie jest wykonane dobrze albo nie jest wykonane wcale.
Zaangażowanie - W każde zadanie angażujemy się całkowicie. Dzięki temu osiągamy oczekiwany efekt w postaci satysfakcji Klienta.
Kreatywność – Różnorodność projektów wymaga kreatywnego podejścia, które pozwala właściwie zaprojektować przedsięwzięcie i przewidzieć możliwe ryzyka.
Empatia – Wyznajemy zasadę „myśl jak klient”. Poznanie sposobu myślenia Klienta jest kluczem do przedstawienia mu dopasowanej oferty i współpracy opierającej się na zaufaniu i zrozumieniu.