Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

24.04.2017

Projekt Gminy Dobryszyce wśród projektów wybranych do dofinansowaniaZ przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach  w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt Gminy Dobryszyce znalazł się na liście wybranych do dofinansowania.


Poniżej lista projektów, wśród których Gmina Dobryszyce ulokowała się na piątej pozycji.

Lista-dofin-XI.1.1