Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

17.03.2017

NABÓR WNIOSKÓW- Działania 1.2 Sektorowe programy B+RNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasilo konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony jest od dnia14.03.2017 r. do 28.04.2017 r.

Podmioty, które uprawnione są do ubiegania się o wsparcie:

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 120 000 000 zł.