Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

19.03.2017

KONCEPCJA PROJEKTU W RAMACH PL-BY-UA POZYTYWNIE OCENIONAZ przyjemnością informujemy, iż KONCEPCJA PROJEKTU opracowana przez nas wspólnie z Gminą Jasło do Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 została POZYTYWNIE oceniona przez Komisję Oceny Projektów, co wiąże się z zaproszeniem do II etapu konkursu.

Ocenionych zostało 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Dziedzictwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 162 projekty. 

Termin składania pełnych wniosków aplikacyjnych to koniec czerwca. Decyzje o wyborze projektów zapadną na jesieni 2017 r.

HERITAGE projects invited for FAF.pdf