Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
20.07.2016

Aktywna mama - Szczęśliwe dziecko - NEGOCJACJE

Uprzejmie informujemy, iż nasz wspólny projekt dotyczący utworzenia ŻŁOBKA, opracowany z Gminą Gomunice jest obecnie na etapie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
więcej »
13.07.2016

Lista projektów do 2.3.2 POIR "Bon na innowacje dla MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała dziś listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.2 POIR.
więcej »
12.07.2016

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.
więcej »
05.07.2016

Konkurs w ramach działania 1.2 RPO WSL

Informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR.
więcej »
05.07.2016

Pracujemy zgodnie z metodyką PRINCE2

Informujemy, iż Aligis realizuje projekty, w tym dofinansowane ze środków UE zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką PRINCE2.
więcej »
15.06.2016

Konkurs 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.4 POIR. Wnioski można składać od 18 lipca 2016r. do 20 stycznia 2017r.
więcej »
01.06.2016

Konkursy NFOŚiGW w ramach POIiŚ ogłoszone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko.
więcej »
17.05.2016

Konkurs XI.1.2 Kształcenie ogólne

Trwa nabór wniosków wniosków na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.
więcej »
17.05.2016

Konkurs XI.3 Kształcenie zawodowe

Trwa nabór wniosków na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe.
więcej »
17.05.2016

Konkurs X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Trwa nabór wniosków na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
więcej »
13.05.2016

Konkurs 2.3.2 POIR "Bon na innowacje w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".
więcej »
13.05.2016

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Mamy przyjemność pochwalić się, iż pozyskaliśmy środki na szkolenia dla pracowników Aligis z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
więcej »
28.04.2016

Biuro Aligis nieczynne 2 maja br.

Informujemy, iż w dniu 2 maja br. biuro Aligis będzie nieczynne.
więcej »
28.04.2016

Ogłoszenie o konkursie w ramach 3.2.1 POIR

PARP ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"; Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".
więcej »
31.03.2016

Od dziś ruszają nabory wniosków w ramach RPO WŁ

31 marca rozpoczynają się nabory wniosków o dofinansowanie w 2 konkursach:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw oraz Modele biznesowe MŚP.
więcej »
< 1 2 3 4 >