Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
19.03.2017

KONCEPCJA PROJEKTU W RAMACH PL-BY-UA POZYTYWNIE OCENIONA

Z przyjemnością informujemy, iż KONCEPCJA PROJEKTU opracowana przez nas wspólnie z Gminą Jasło do Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 została POZYTYWNIE oceniona przez Komisję Oceny Projektów
więcej »
17.03.2017

NABÓR WNIOSKÓW- Działania 1.2 Sektorowe programy B+R

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasilo konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.
więcej »
07.03.2017

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej- Nabór wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
więcej »
01.03.2017

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne- Nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
więcej »
09.01.2017

Poddziałanie X.1 RPO WŁ- Nabór wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X
więcej »
21.12.2016

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim naszym Klientom i Partnerom życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
więcej »
04.11.2016

Konkurs XI.1.2 Kształcenie ogólne - LISTA RANKINGOWA

Informujemy, iż na stronie www.rpo.lodzkie.pl ukazała się Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania.
więcej »
30.10.2016

Biuro nieczynne w dniach 31 października oraz 1 listopada

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach 31 października oraz 1 listopada br. biuro Aligis będzie nieczynne.
więcej »
18.10.2016

Poszukujemy MŁODSZEGO KONSULTANTA

Poszukujemy kandydata na stanowisko: Młodszy konsultant
więcej »
06.09.2016

Lista operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych

W dniu 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
więcej »
29.08.2016

Działanie X.1 RPO WŁ - nowy konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek ...
więcej »
19.08.2016

Projekt Gminy Gomunice na 3 miejscu listy rankingowej

Załączamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie np. "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3".
więcej »
12.08.2016

Bony na innowacje - liczba złożonych wniosków

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP".
więcej »
04.08.2016

Kolejna edycja "szybkiej ścieżki" POIR 1.1.1

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami.
więcej »
01.08.2016

Konkurs POPW 1.4 „Wzór na konkurencję"

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2016r.
więcej »
< 1 2 3 4 >