Doświadczenie

Doświadczenie zdobywaliśmy realizując projekty dla polskich firm i instytucji oraz międzynarodowych korporacji, m.in. dla:

Kronospan

Realizując przedsięwzięcia m.in. w ramach działania 4.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz pozyskując dotację na inwestycję w ramach działania 7.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

DGA Doradztwo Gospodarcze (dziś DGA Grupa Kapitałowa)

Realizując i współrealizując zadania zlecone przez liczne podmioty prywatne (m.in. Biofarm Sp. z o.o., Innovio Sp. z o.o., Talex Sp. z o.o. i publiczne m.in. Politechnika Warszawska, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Onkologii w Warszawie, Urząd Miasta w Sosnowcu);

Biofarm Sp. z o.o.

Realizując przedsięwzięcia badawcze w ramach Inicjatywy Technologicznej oraz inwestycyjne w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundacja Familijny Poznań

Realizując projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedsięwzięcia finansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania.