Aktualności

Działanie X.1 RPO WŁ - nowy konkurs
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność
2016-08-29 14:07:00
Projekt Gminy Gomunice na 3 miejscu listy rankingowej
Załączamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie np. "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3". Projekt opracowany wspólnie z Gminą Gomunice "Aktywna Mama - Szczęśliwe
2016-08-19 16:00:00
Bony na innowacje - liczba złożonych wniosków
Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP". W ramach naboru w Generatorze Wnios
2016-08-12 17:26:00
Kolejna edycja "szybkiej ścieżki" POIR 1.1.1
W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i
2016-08-04 12:11:00
Konkurs POPW 1.4 „Wzór na konkurencję
Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2016r. Termin składania: od 5 września do 5 października 2016 r. W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą
2016-08-01 14:50:00