Aktualności

KONCEPCJA PROJEKTU W RAMACH PL-BY-UA POZYTYWNIE OCENIONA
Z przyjemnością informujemy, iż KONCEPCJA PROJEKTU opracowana przez nas wspólnie z Gminą Jasło do Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 została POZYTYWNIE oceniona przez Komisję Oceny Projektów, co wiąże się z zaproszen
2017-03-19 12:56:00
NABÓR WNIOSKÓW- Działania 1.2 Sektorowe programy B+R
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasilo konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
2017-03-17 09:43:00
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej- Nabór wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania
2017-03-07 12:48:00
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne- Nabór wniosków
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór wniosk&oa
2017-03-01 15:47:00
Poddziałanie X.1 RPO WŁ- Nabór wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność
2017-01-09 11:01:00