Aktualności

POIR 1.1.1 - Pierwsze wyniki konkursu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż w wyniku ogłoszenia konkursu dla Priorytetu I PO IR, działania 1.1.1 rekomendowano 34 projekty do realizacji. Zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach maj
2015-08-03 21:05:00
Ogłoszono konkurs GO GLOBAL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło nowy konkurs w programie Go_Global.pl. Na wsparcie firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych przeznaczyło 15 mln złotych. Program Go_Global.pl,
2015-04-27 23:44:00
Szczegółowy Opis Priorytetów WER na lata 2014-2020
27 marca 2015 r. został zatwierdzony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.   SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został
2015-04-07 14:28:00
Harmonogram naboru wniosków dla PO Polska Wschodnia
Informujemy, iż opublikowano Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok. Więcej informacji pod linkiem: http://popw.parp.gov.pl/harmonogram-naboru-wnioskow-popw/
2015-04-07 14:13:00
Konkurs na dofinansowanie proejktów w ramach Działania 1.1 POIR
Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2015r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw&
2015-04-03 14:23:00