Aktualności

Konkurs POIR 3.2.1
Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 31 lipca br. ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przyjmowanie wniosków tr
2015-08-12 11:44:00
Konkurs POPW 1.4 "Wzór na konkurencję"
Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.4 „Wzór na konkurencję".  Wnioski można składać w terminie: od 20.10 do 30.
2015-08-12 10:59:00
Nabór wniosków do Poddziałania 1.3.1 POPW
Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
2015-08-05 14:04:00
Bon na innowacje - ogłoszono konkurs
Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 31 sierpnia br. do 30 grudnia 2015r. planuje przyjmowanie wniosków w ramach "Bonu na innowacje". Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsi
2015-08-04 10:39:00
Nabór wniosków do Działania 2.1 PO IR
Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków do Działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
2015-08-03 21:19:00