Aktualności

Harmonogram naboru wniosków POIR na 2016r.
Informujemy, iż ogłoszono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
2015-12-01 13:09:00
Harmonogram naboru wniosków w Łódzkiem na 2016r.
Uprzejmie informujemy, iż 30 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ł&oa
2015-12-01 10:05:00
Konkurs na KSZTAŁCENIE OGÓLNE ogłoszony
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs nr RPLD.11.01.20-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifik
2015-11-30 14:32:00
Konkurs "Innowacje w MŚP" w Śląskiem
Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków do Działania 3.2 "Innowacje w MŚP" w ramach RPO Województwa Śląskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. &nb
2015-11-12 15:10:00
Konkurs na "Kredyt na innowacje technologiczne" ogłoszony
03 listopada 2015r. BGK ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwe
2015-11-04 09:56:00